In ra giấy
Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Ngày cập nhật 2.3.2021 (GMT+7)
Công văn 51/LĐLĐ ngày 26/02/2021 Vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Công văn 51 Vận động tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19


BTV