In ra giấy
Tập huấn tổ chức đại hội khối hành chính sự nghiệp
Ngày cập nhật 7.4.2017 (GMT+7)
Tập huấn tổ chức đại hội khối hành chính sự nghiệp

Tập huấn tổ chức Đại hội CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp

Năm 2017 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhằm giúp cho Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc về công tác chuẩn bị quy trình và kinh phí tổ chức đại hội theo đúng quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam. Sáng ngày 24/3/2017 Liên đoàn Lao động quận 1 đã tổ chức tập huấn cho gần 100 cán bộ CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp với các nội dung như: Thông qua báo cáo nhiệm kỳ, đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội công đoàn cấp trên, góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVC LĐ và hoạt động Công đoàn.

H.N.C.T

H.N.C.T