In ra giấy
Tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở Đợt 1 năm 2019
Ngày cập nhật 15.3.2019 (GMT+7)
Tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở Đợt 1 năm 2019

Tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở Đợt 1 năm 2019

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân của đội ngũ cán bộ công đoàn trong điều kiện đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, từ đó vận dụng một cách sáng tạo những lý luận vào thực tiễn,từng bước đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vào ngày 14/03/2019, Liên đoàn Lao động tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Cán bộ Công đoàn cơ sở với sự tham dự hơn 100 cán bộ công đoàn cơ sở của 60 Công đoàn cơ sở gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BCH, Tổ trưởng tổ phó Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nội dung buổi tập huấn gồm 5 chuyên đề gồm: công tác Tổ chức, công tác Chính sách pháp luật, công tác tuyên giáo, công tác nữ công và công tác Tài chính công đoàn. Trong buổi tập huấn báo cáo viên giải đáp các thắc mắc của CĐCS về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, việc quản lý thu chi tài chính công đoàn, việc xây dựng và ký kết lao động tập thể…

                                                                   H.T.Hà

HTHa