In ra giấy
HỘI NGHỊ PHỐ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT CÔNG ĐOÀN CHO CNVCLĐ QUẬN 1
Ngày cập nhật 13.5.2019 (GMT+7)
HỘI NGHỊ PHỐ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT CÔNG ĐOÀN CHO CNVCLĐ QUẬN 1

HỘI NGHỊ PHỐ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT CÔNG ĐOÀN CHO CNVCLĐ QUẬN1

 

Thực hiện các hoạt động “Tháng công nhân - lần 11 năm 2019” do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động; Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động, luật công đoàn nói riêng đối với CNVCLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quận 1. Ngày 26/4/2019, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các văn bản có liên quan… đến gần 350 CNVCLĐ quận 1 tham dự. Hội nghị gồm 2 nội dung:


Phần 1: báo cáo viên Sở lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh triển khai các quy định pháp luật về lao động (các nội dung hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về lương tối thiểu vùng,…); pháp luật về công đoàn (khái niệm công đoàn, quyền và trách nhiệm của công đoàn, đoàn viên công đoàn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công đoàn, những quy định đảm bảo cho công đoàn hoạt động,…).Đồng thời lồng ghép các tình huống thực tế đã xảy ra trong thực tiễn quan hệ lao động.


Phần 2: CNVCLĐ nêu ra các vấn đề đang còn vướng mắc xảy ra tại đơnvị và thực tiễn công tác trao đổi tại Hội nghị, qua đó, Ban tổ chức ghi nhận và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Hội nghị đã nhận được hơn 30 lượt người có ý kiến cần giải đáp từ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tham dự liên quan đến quyền, nghĩa vụ của CNVCLĐ trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. 

H.N.C.T

HNCT