In ra giấy
Tổ chức tặng quà chăm lo cho đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Pizza 4PS bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Ngày cập nhật 26.5.2020 (GMT+7)
Tổ chức tặng quà chăm lo cho đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Pizza 4PS bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Nhằm kịp thời chăm lo cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ngừng việc, giảm thu nhập do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Vào sáng ngày 25/5/2020, Liên đoàn lao động quận 1đã tổ chức tặng quà chăm lo cho 82 đoàn viên thuộc Công ty Cổ phần Pizza 4PS bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, với tổng kinh phí chăm lo là 98.400.000 đồng (mỗi phần quà trị giá1.200.000đ, trong đó: 1.000.000đ tiền mặt do Liên đoàn Lao động thành phố chăm lo và quà trị giá 200.000đ do Liên đoàn Lao động quận 1 chăm lo). Đến nay, Liên đoàn Lao động quận 1 đã chăm lo cho 1.558 trường hợp CNVC-LĐ và 97 người bán vésố dạo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, với tổng kinh phí 1.898.700.000 đồng. Đây cũng là một hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020.
HVL

HVL