In ra giấy
Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động quận 1, giai đoạn 2015-2019
Ngày cập nhật 12.6.2020 (GMT+7)
Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động quận 1, giai đoạn 2015-2019

Hội nghị

điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động quận 1

giai đoạn 2015-2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-LĐLĐ ngày 03/12/2019 của Liên đoàn Lao động Thành phố và Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 04/02/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận 1 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn tiến tới hội nghị điển hình tiên tiến cấp thành phố giai đoạn 2015 - 2019.

Nhằm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ trên địa bàn Quận trong giai đoạn (2015-2019); đồng thời kịp thời khắc phục những hạn chế, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Sáng ngày 11/6/2020, tại Hội trường UBND quận 1, Liên đoàn Lao động quận 1 tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động quận 1 giai đoạn 2015-2019.


Đến tham dự Hội nghị có Đ/c Kiều Ngọc Vũ - Ủyviên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố; Đ/c Hoàng Thị Tố Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; Đ/c Nguyễn Văn Dũng –Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1; Đ/c Nguyễn Kim Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 1; Đ/c Nguyễn Duy An - UV BTV Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 1; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - UV BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận 1.

Thông qua hội nghị, đã kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần làm việc sáng tạo, khoa học của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận 1; Hội nghị đã tuyên dương 22 tập thể và 193 cá nhân CNVC–LĐ tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo mang lại hiệu quả cao cho đơn vị và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, đ/c Trương Thị Minh Dung – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 1 đã thông qua phương hướng trọng tâm của giai đoạn tiếp theo với mục tiêu: “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động quận 1; trọng tâm hướng hoạt động về cơ sở; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; vận động CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, không ngừng sáng tạo để góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thựchiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2020 – 2025”.
Hội nghị đã bầu 01 tập thể và 06 cá nhân tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp thành phố giai đoạn 2015-2019.
HVLHVL