In ra giấy
Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ngày cập nhật 2.10.2015 (GMT+7)
Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
BTV