Hỏi đáp > Chính sách pháp luật
Phải trả trợ cấp thôi việc
12/04/2012 GMT+7
Câu hỏi:
Nếu người lao động (NLĐ) nghỉ việc nhưng không có nhu cầu nhận tiền BHXH một lần mà muốn bảo lưu thời gian đống BHXH thì phải làm sao ? Công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do không đủ điều kiện thì giải quyết quyền lợi cho NLĐ nghỉ việc như thế nào ?
Người gửi: That tung
Trả lời:

- Ông Cao Văn Sang trả lời: Khi NLĐ nghỉ việc, công ty có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị giảm lao động tham gia BHXH và chốt sổ để bảo lưu thời gian đóng BHXH cho NLĐ. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong thời gian tối đa là 10 ngày làm việc để đơn vị giao sổ lại cho NLĐ. Trường hợp công ty bạn chưa đủ điều kiện tham gia BHTN thì khi NLĐ nghỉ việc, công ty phải giải quyết trợ cấp thôi việc cho họ theo quy định của pháp luật lao động.

(Cập nhật báo Người lao động ngày 9/4/2012)

Đơn vị hồi đáp: Bộ phận Chính Sách Pháp Luật
In bài này
Liên hệ
Trở về 
Các câu hỏi khác