Văn bản > Văn bản khác
03 Quy chế hoạt động của Công đoàn cơ sở
25/03/2016 GMT+7
03 Quy chế hoạt động của Công đoàn cơ sở ( cập nhật 2016 ) +Quy chế hoạt động của BCH CĐCS +Quy chế phối giữa Ban Giám đốc và BCH CĐCS +Quy chế hoạt động của UBKT CĐCS
BTV
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Mẫu Tổ chức gửi CĐCS Trường học tập huấn năm 2018
Đổi thẻ Đoàn viên công đoàn
Chương trình tổ chức phong trào CNVC-LĐ và Hoạt động Công đoàn Quận 1 năm 2017
Kế hoạch và Hướng dẫn Tổ chức, Kinh phí Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận 1
Mẫu Đăng ký thông tin liên lạc giữa Liên đoàn Lao động quận 1 và Công đoàn cơ sở
Các tin khác
Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 V/v Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở
Hướng dẫn số 500/LĐLĐ ngày 22/6/2015 V/v Quản lý tài chính Công đoàn cơ sở
Quyết định 24/2015/QĐ-UBND ngày 20/05/2015 của UBND Thành phố về Ban hành Quy trình tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Kế hoạch số 079/KH-LĐLĐ ngày 21 tháng 02 năm 2013. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.
Quyết định số:1445/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 12 năm 2011. Quyết định về việc ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở.