Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

25/09/2021 GMT+7

Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Xem tiếp

Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

13/09/2021 GMT+7

Công văn 194/LĐLĐ V/v hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Xem tiếp

Triển khai đề xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2021 cho con đoàn viên, CNVC-LĐ

01/09/2021 GMT+7

Công văn 175/LĐLĐ Triển khai đề xuất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2021 cho con đoàn viên, CNVC-LĐ

Xem tiếp

Thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các DN trên địa bàn Quận 1

01/09/2021 GMT+7

Hướng dẫn 10/HD-LĐLĐ Thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1

Xem tiếp

Hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch tại TP.HCM

17/08/2021 GMT+7

CV 182/LĐLĐ hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch tại TP.HCM

Xem tiếp

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)

26/07/2021 GMT+7

Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)

Xem tiếp

Văn bản số 559/LĐLĐ-TG ngày 16/7/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc kết nối hỗ trợ nông dân TP. HCM tiêu thụ nông sản

19/07/2021 GMT+7

Văn bản số 559/LĐLĐ-TG ngày 16/7/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc kết nối hỗ trợ nông dân TP. HCM tiêu thụ nông sản (Công văn 331-CV/HNDT và bảng giá)

Xem tiếp

Kế hoạch 200/KH-UBND Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

06/07/2021 GMT+7

Kế hoạch 200/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Quận 1 V/v Triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

Xem tiếp

Danh sách 25 điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Quận 1

30/06/2021 GMT+7

Danh sách 25 điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Quận 1

Xem tiếp

Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

29/06/2021 GMT+7

Công văn 162/LĐLĐ ngày 29/6/2021 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp
Các tin khác: