Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

28/11/2019 GMT+7

Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

Xem tiếp

Phần mềm Kế toán CĐCS

07/05/2019 GMT+7

Phần mềm Kế toán CĐCS

Xem tiếp

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

28/12/2018 GMT+7

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019

28/12/2018 GMT+7

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019

Xem tiếp

Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

28/06/2018 GMT+7

Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

Xem tiếp

Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

20/12/2017 GMT+7

Hướng dẫn số 258/HD-LĐLĐ ngày 9/12/2017 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

Xem tiếp

Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

24/11/2017 GMT+7

Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem tiếp

Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn

03/03/2017 GMT+7

Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn

Xem tiếp

Tài khoản LĐLĐ Quận áp dụng từ 01/03/2017

03/03/2017 GMT+7

Tài khoản LĐLĐ Quận áp dụng từ 01/03/2017

Xem tiếp

Hướng dẫn 81 V/v Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

13/01/2017 GMT+7

Hướng dẫn 81 V/v Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

Xem tiếp
Các tin khác: