Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ ngày 07/02/2023 thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở

08/02/2023 GMT+7

Hướng dẫn 01/HD-LĐLĐ ngày 07/02/2023 thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

27/12/2022 GMT+7

Thông báo 108/TB-LĐLĐ ngày 27/12/2022 Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

Xem tiếp

Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ ngày 01/11/2022 thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở

28/11/2022 GMT+7

Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ ngày 01/11/2022 thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Danh sách đăng nhập phần mềm kế toán CĐCS năm 2022

15/11/2022 GMT+7

Danh sách đăng nhập phần mềm kế toán CĐCS năm 2022

Xem tiếp

Hướng dẫn số 12 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

10/11/2022 GMT+7

Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 28/9/2022 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2023

11/10/2022 GMT+7

Hướng dẫn 13/HD-LĐLĐ ngày 11/10/2022 V/v xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2023

Xem tiếp

Hướng dẫn chi thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01/3/2022 theo QĐ 4290 và QĐ 4291/QĐ-TLĐ

07/04/2022 GMT+7

Công văn CV 89 ngày 07-4-2022 V/v Hướng dẫn chi thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01/3/2022 theo QĐ 4290 và QĐ 4291/QĐ-TLĐ

Xem tiếp

Triển khai thực hiện các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

06/04/2022 GMT+7

Công văn 62/LĐLĐ ngày 16/3/2022 Triển khai thực hiện các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem tiếp

Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

03/11/2021 GMT+7

HD 13 ngày 03/11/2021Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

02/11/2021 GMT+7

HD 12/HD-LĐLĐ ngày 22/10/2021 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Xem tiếp
Các tin khác: