Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

29/06/2021 GMT+7

Công văn 162/LĐLĐ ngày 29/6/2021 V/v lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn năm 2021 (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)

24/11/2020 GMT+7

Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)

Xem tiếp

Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020

13/10/2020 GMT+7

Công văn 235/LĐLĐ ngày 08/10/2020 Về việc Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020

Xem tiếp

Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

05/08/2020 GMT+7

Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (cập nhật ngày 05/8/2020)

Xem tiếp

Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

05/08/2020 GMT+7

Công văn 82/LĐLĐ Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

Xem tiếp

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

15/06/2020 GMT+7

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

27/04/2020 GMT+7

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp

Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

28/11/2019 GMT+7

Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

Xem tiếp

Phần mềm Kế toán CĐCS

07/05/2019 GMT+7

Phần mềm Kế toán CĐCS

Xem tiếp

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

28/12/2018 GMT+7

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Xem tiếp
Các tin khác: