Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

05/08/2020 GMT+7

Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (cập nhật ngày 05/8/2020)

Xem tiếp

Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

05/08/2020 GMT+7

Công văn 82/LĐLĐ Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

Xem tiếp

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

15/06/2020 GMT+7

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

27/04/2020 GMT+7

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp

Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

28/11/2019 GMT+7

Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

Xem tiếp

Phần mềm Kế toán CĐCS

07/05/2019 GMT+7

Phần mềm Kế toán CĐCS

Xem tiếp

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

28/12/2018 GMT+7

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019

28/12/2018 GMT+7

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019

Xem tiếp

Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

28/06/2018 GMT+7

Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

Xem tiếp

Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

20/12/2017 GMT+7

Hướng dẫn số 258/HD-LĐLĐ ngày 9/12/2017 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

Xem tiếp
Các tin khác: