Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

28/06/2018 GMT+7

Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

Xem tiếp

Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

20/12/2017 GMT+7

Hướng dẫn số 258/HD-LĐLĐ ngày 9/12/2017 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

Xem tiếp

Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

24/11/2017 GMT+7

Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem tiếp

Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn

03/03/2017 GMT+7

Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn

Xem tiếp

Tài khoản LĐLĐ Quận áp dụng từ 01/03/2017

03/03/2017 GMT+7

Tài khoản LĐLĐ Quận áp dụng từ 01/03/2017

Xem tiếp

Hướng dẫn 81 V/v Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

13/01/2017 GMT+7

Hướng dẫn 81 V/v Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Triển khai hướng dẫn số 704/HD-LĐLĐ ngày 29/11/2016 V/v Xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2017

05/12/2016 GMT+7

Triển khai hướng dẫn số 704/HD-LĐLĐ ngày 29/11/2016 V/v Xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2017

Xem tiếp

Trích nộp Đoàn phí công đoàn

05/12/2016 GMT+7

Thông báo số 709/TB-LĐLĐ Về việc Trích nộp Đoàn phí công đoàn

Xem tiếp

Thông báo số 708/TB-LĐLĐ Về việc Trích nộp 2% kinh phí công đoàn

05/12/2016 GMT+7

Triển khai thông báo số 708/TB-LĐLĐ Về việc Trích nộp 2% kinh phí công đoàn

Xem tiếp

Trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với các đơn vị chưa thành lập Công đoàn cơ sở

06/09/2016 GMT+7

Trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với các đơn vị chưa thành lập Công đoàn cơ sở

Xem tiếp
Các tin khác: