Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

15/06/2020 GMT+7

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

27/04/2020 GMT+7

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp

Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

28/11/2019 GMT+7

Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020

Xem tiếp

Phần mềm Kế toán CĐCS

07/05/2019 GMT+7

Phần mềm Kế toán CĐCS

Xem tiếp

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

28/12/2018 GMT+7

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019

28/12/2018 GMT+7

Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019

Xem tiếp

Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

28/06/2018 GMT+7

Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018

Xem tiếp

Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

20/12/2017 GMT+7

Hướng dẫn số 258/HD-LĐLĐ ngày 9/12/2017 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018

Xem tiếp

Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

24/11/2017 GMT+7

Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem tiếp

Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn

03/03/2017 GMT+7

Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn

Xem tiếp
Các tin khác: