Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

03/11/2021 GMT+7

HD 13 ngày 03/11/2021Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

02/11/2021 GMT+7

HD 12/HD-LĐLĐ ngày 22/10/2021 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Xem tiếp

Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

12/10/2021 GMT+7

Công văn 199/LĐLĐ bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn

Xem tiếp

Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

29/06/2021 GMT+7

Công văn 162/LĐLĐ ngày 29/6/2021 V/v lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn năm 2021 (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)

24/11/2020 GMT+7

Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)

Xem tiếp

Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020

13/10/2020 GMT+7

Công văn 235/LĐLĐ ngày 08/10/2020 Về việc Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020

Xem tiếp

Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

05/08/2020 GMT+7

Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (cập nhật ngày 05/8/2020)

Xem tiếp

Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

05/08/2020 GMT+7

Công văn 82/LĐLĐ Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

Xem tiếp

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

15/06/2020 GMT+7

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

27/04/2020 GMT+7

Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Xem tiếp
Các tin khác: