1 2 3 4
Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi cấp quận năm 2018...
Lễ phát động “Tháng Công nhân” lần 10; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; sơ kết phong ...
Tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018...
HỘI NGHỊ PHỐ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT CÔNG ĐOÀN CHO CNVCLĐ QUẬN 1...


Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

08/01/2016 GMT+7

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi cấp quận năm 2018

04/05/2018 GMT+7

Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi cấp quận năm 2018

Xem tiếp

Tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018

26/04/2018 GMT+7

Tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và báo cáo tình hình thời sự quý 1/2018 đến CNVCLĐ quận 1

Xem tiếp

Lớp "NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH" khóa 10 năm 2015

08/01/2016 GMT+7

LỚP NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH khóa 10 năm 2015

Xem tiếp

Các hoạt động tổ chức ngày hội hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018

21/03/2018 GMT+7

Các hoạt động tổ chức ngày hội hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018

Xem tiếp


"Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về phòng, chống suy thoái tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
tự diễn biến, tự chuyển hóa"
Sử dụng thư viện sách điện tử qua: 


**********************
Học tập chuyên đề 2018
"Xây dựng phong cách, tác phong công tác
của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh"


Tải các đoạn phim sau :


***************
Triển khai đăng ký xây dựng 
cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa


Tải văn bản đính kèm

Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 
Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập: 2429814

Số lượt khách Online: 14
Việt Nam