1 2 3 4
TỔ CHỨC THI MAI ĐÀO VÀ LÀM MỨT TẾT CHÀO ĐÓN XUÂN KỶ HỢI 2019...
Chương trình ca nhạc “Hương sắc mùa xuân” lần thứ 14 ...
Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội công đoàn các cấp, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và 89 ...
Tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

08/01/2016 GMT+7

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

Hội thi Bartender trong công nhân viên chức, người lao động Quận 1

18/09/2018 GMT+7

Hội thi Bartender trong công nhân viên chức, người lao động Quận 1

Xem tiếp

Tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

10/12/2018 GMT+7

Tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

Lớp "NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH" khóa 10 năm 2015

08/01/2016 GMT+7

LỚP NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH khóa 10 năm 2015

Xem tiếp

TỔ CHỨC THI MAI ĐÀO VÀ LÀM MỨT TẾT CHÀO ĐÓN XUÂN KỶ HỢI 2019

18/01/2019 GMT+7

TỔ CHỨC THI MAI ĐÀO VÀ LÀM MỨT TẾT CHÀO ĐÓN XUÂN KỶ HỢI 2019

Xem tiếp

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Sử dụng thư viện sách điện tử qua: 

**********************
Học tập chuyên đề 2018
"Xây dựng phong cách, tác phong công tác
của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh"

Tải các đoạn phim sau :

Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 
Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập: 2634100

Số lượt khách Online: 15
Việt Nam