1 2 3 4
KỶ NIỆM 16 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM...
Tổ chức xem phim cho thiếu nhi năm 2017...
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra Nhân dân của CĐCS các cơ quan hành chính nhà nước, đơn ...
Tập huấn tổ chức đại hội khối hành chính sự nghiệp...

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

08/01/2016 GMT+7

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

Tập huấn tổ chức đại hội khối hành chính sự nghiệp

07/04/2017 GMT+7

Tập huấn tổ chức đại hội khối hành chính sự nghiệp

Xem tiếp

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra Nhân dân của CĐCS các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp

18/04/2017 GMT+7

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra Nhân dân của CĐCS các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp

Xem tiếp

Lớp "NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH" khóa 10 năm 2015

08/01/2016 GMT+7

LỚP NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH khóa 10 năm 2015

Xem tiếp

KỶ NIỆM 16 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

27/06/2017 GMT+7

KỶ NIỆM 16 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/06/2001 – 28/6/2017)

Xem tiếp
Đăng ký xây dựng cơ quan, 
đơn vị và doanh nghiệp 
đạt chuẩn văn hóa năm 2017


Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 
Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập: 2071905

Số lượt khách Online: 13
Việt Nam