1 2 3 4
Hội thi Bartender trong công nhân viên chức, người lao động Quận 1...
Tổ chức buổi truyền thông – giáo dục về nâng cao chất lượng dân số...
Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi cấp quận năm 2018...
Lễ phát động “Tháng Công nhân” lần 10; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; sơ kết phong ...

Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

08/01/2016 GMT+7

Thành lập CĐCS CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO NGUYÊN theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

Hội thi Bartender trong công nhân viên chức, người lao động Quận 1

18/09/2018 GMT+7

Hội thi Bartender trong công nhân viên chức, người lao động Quận 1

Xem tiếp

Tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018

26/04/2018 GMT+7

Tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và báo cáo tình hình thời sự quý 1/2018 đến CNVCLĐ quận 1

Xem tiếp

Lớp "NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH" khóa 10 năm 2015

08/01/2016 GMT+7

LỚP NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH khóa 10 năm 2015

Xem tiếp

Tổ chức buổi truyền thông – giáo dục về nâng cao chất lượng dân số

17/09/2018 GMT+7

Tổ chức buổi truyền thông – giáo dục về nâng cao chất lượng dân số

Xem tiếp

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Sử dụng thư viện sách điện tử qua: 

**********************
Học tập chuyên đề 2018
"Xây dựng phong cách, tác phong công tác
của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh"

Tải các đoạn phim sau :

Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 
Bắt đầu từ ngày 25/11/2015
Nghị định 88/2015/NĐ-CP về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 95/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Qua đó các doanh nghiệp chậm đóng
kinh phí công đoàn, đóng kinh phí
công đoàn không đúng mức quy
định,... sẽ bị phạt tiền với mức từ
12% đến 15% tổng số tiền phải đóng
kinh phí công đoàn
 

Số lượt truy cập

Số lượt truy cập: 2535337

Số lượt khách Online: 477
Việt Nam