Lịch thi đấu Giải Bóng Đá Nam năm 2022

09/06/2022 GMT+7

Lịch thi đấu Giải Bóng Đá Nam năm 2022

Xem tiếp

Lich thi đấu giải Cầu Lông năm 2022

30/05/2022 GMT+7

Lich thi đấu giải Cầu Lông năm 2022

Xem tiếp

MẪU BÁO CÁO DỰ TOÁN 2022 -MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2022

09/05/2022 GMT+7

MẪU BÁO CÁO DỰ TOÁN 2022 -MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2022

Xem tiếp

Hướng dẫn chi thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01/3/2022 theo QĐ 4290 và QĐ 4291/QĐ-TLĐ

07/04/2022 GMT+7

Công văn CV 89 ngày 07-4-2022 V/v Hướng dẫn chi thăm hỏi, hỗ trợ cho ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01/3/2022 theo QĐ 4290 và QĐ 4291/QĐ-TLĐ

Xem tiếp

Triển khai thực hiện các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

06/04/2022 GMT+7

Công văn 62/LĐLĐ ngày 16/3/2022 Triển khai thực hiện các quyết định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem tiếp

ĐIỀU LỆ GIẢI VIỆT DÃ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1 LẦN THỨ IX NĂM 2022

04/04/2022 GMT+7

ĐIỀU LỆ GIẢI VIỆT DÃ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1 LẦN THỨ IX NĂM 2022 Hạn chót đăng ký: Từ khi ban hành điều lệ đến 17 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (Thứ Ba)

Xem tiếp

Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)

25/03/2022 GMT+7

Quyết định 174 ban hành Điều lệ và Hướng dẫn 03 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII)

Xem tiếp

Công văn số 45/LĐLĐ V/v Dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn

17/03/2022 GMT+7

Công văn số 45/LĐLĐ ngày 04/3/2022 V/v Dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn

Xem tiếp

Hội thi "Tìm hiểu về văn hóa, trang phục các dân tộc Việt Nam"

10/03/2022 GMT+7

Kế hoạch 07 Tổ chức Hội thi "Tìm hiểu về văn hóa, trang phục các dân tộc Việt Nam"

Xem tiếp

Thông báo 01/TB-LĐLĐvề chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021

12/01/2022 GMT+7

Thông báo số 01/TB-LĐLĐ ngày 10/01/2022 về chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021

Xem tiếp
Các tin khác: