Thông báo liên tịch Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – Hội nghị Người lao động năm 2019

11/10/2018 GMT+7

Thông báo liên tịch số 286 ngày 09/10/2018 V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – Hội nghị Người lao động năm 2019

Xem tiếp

Giải Bơi lội phong trào Phụ nữ CNVC Lao động quận 1 năm 2018

08/10/2018 GMT+7

Giải Bơi lội phong trào Phụ nữ CNVC Lao động quận 1 năm 2018

Xem tiếp

Tuần lễ học tập suốt đới năm 2018

01/10/2018 GMT+7

Tuần lễ học tập suốt đới làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục

Xem tiếp

Thông báo số 29 cơ quan, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp văn hóa năm 2018

26/09/2018 GMT+7

Thông báo số 29 về việc gửi báo cáo, kiểm tra thực tế để công nhận, ghi nhận cơ quan, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp văn hóa năm 2018

Xem tiếp

Thông báo số 183 Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook

24/09/2018 GMT+7

Thông báo số 183 Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook

Xem tiếp

Thông báo 182 Tuyên truyền, vận động CNVC LĐ tham gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

24/09/2018 GMT+7

Thông báo 182 tuyên truyền, vận động CNVC LĐ tham gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Xem tiếp

Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

24/09/2018 GMT+7

Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

LỚP HỌC “NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH” NĂM 2018

18/09/2018 GMT+7

LỚP HỌC “NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH” NĂM 2018

Xem tiếp

Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook

15/09/2018 GMT+7

Thông báo số 183 V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn CNVCLĐ trên mạng xã hội facebook

Xem tiếp

Tham gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

15/09/2018 GMT+7

Thông báo số 182 V/v tuyê ntruye62n, vận động CNVC LĐ t ham gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Xem tiếp
Các tin khác: