Kế hoạch 39 hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018...

16/12/2018 GMT+7

Kế hoạch 39 hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 và ngày thế giới phòng, chống AIDS (01/12/2018)

Xem tiếp

Tài liệu thông tin Về dự kiến các chính sách của TP HCM cho 321 hộ dân trong khu vực 4,3 ha theo Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ

09/12/2018 GMT+7

Tài liệu thông tin Về dự kiến các chính sách của TP HCM cho 321 hộ dân trong khu vực 4,3 ha theo Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ

Xem tiếp

KH 05 Triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-TLĐ về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

28/11/2018 GMT+7

KH 05 Triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-TLĐ về ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Xem tiếp

Kế hoạch số 31 và Thông báo số 32 chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 cho đoànviên công đoàn, CNVC LĐ Quận 1

09/11/2018 GMT+7

Kế hoạch số 31 và Thông báo số 32 chăm lo Tết Kỷ Hợi năm 2019 cho đoànviên công đoàn, CNVC LĐ Quận 1

Xem tiếp

Triển khai “Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

09/11/2018 GMT+7

Triển khai “Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Xem tiếp

Rà soát các chỉ tiêu chấm điểm thi đua năm 2018 theo TB số 11/TP-LĐLĐ ngày 09/4/2018 v/v triển khai bảng điểm đánh giá, xếp loại, phân loại CĐCS

09/11/2018 GMT+7

Rà soát các chỉ tiêu chấm điểm thi đua năm 2018 theo TB số 11/TP-LĐLĐ ngày 09/4/2018 v/v triển khai bảng điểm đánh giá, xếp loại, phân loại CĐCS

Xem tiếp

Thông báo liên tịch Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – Hội nghị Người lao động năm 2019

11/10/2018 GMT+7

Thông báo liên tịch số 286 ngày 09/10/2018 V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức – Hội nghị Người lao động năm 2019

Xem tiếp

Giải Bơi lội phong trào Phụ nữ CNVC Lao động quận 1 năm 2018

08/10/2018 GMT+7

Giải Bơi lội phong trào Phụ nữ CNVC Lao động quận 1 năm 2018

Xem tiếp

Tuần lễ học tập suốt đới năm 2018

01/10/2018 GMT+7

Tuần lễ học tập suốt đới làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển liên tục

Xem tiếp

Thông báo số 29 cơ quan, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp văn hóa năm 2018

26/09/2018 GMT+7

Thông báo số 29 về việc gửi báo cáo, kiểm tra thực tế để công nhận, ghi nhận cơ quan, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp văn hóa năm 2018

Xem tiếp
Các tin khác: