Chiêu sinh Trại Hè Thanh Đa

01/07/2020 GMT+7

Chiêu sinh Trại Hè Thanh Đa

Xem tiếp

Giải bóng đá mini 05 người CNVC-LĐ, Thanh niên năm 2020

15/06/2020 GMT+7

Giải bóng đá mini 05 người CNVC-LĐ, Thanh niên năm 2020

Xem tiếp

HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG, THANH NIÊN QUẬN 1 - NĂM 2020

15/06/2020 GMT+7

HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG, THANH NIÊN QUẬN 1 - NĂM 2020

Xem tiếp

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

15/06/2020 GMT+7

Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020

Xem tiếp

Tổ chức tuyên dương những gương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu nuôi con ngoan học giỏi, gia đình học tập năm 2020

09/06/2020 GMT+7

Tổ chức tuyên dương những gương gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu nuôi con ngoan học giỏi, gia đình học tập năm 2020

Xem tiếp

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020)

09/06/2020 GMT+7

Kế hoạch 23 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2020)

Xem tiếp

Hội thi tay nghề Nghiệp vụ phục vụ bàn năm 2020

25/05/2020 GMT+7

Hội thi tay nghề Nghiệp vụ phục vụ bàn năm 2020 được diễn ra từ 29/5/2020 đến 12/6/2020 bằng hình thức thi trực tuyến và được chia sẽ trên trang Facebook: Công đoàn quận 1

Xem tiếp

Vận động mua báo Người Lao Động năm 2020

20/05/2020 GMT+7

Vận động mua báo Người Lao Động năm 2020

Xem tiếp

QUỐC HỘI XEM XÉT THÔNG QUA 10 DỰ ÁN LUẬT

20/05/2020 GMT+7

QUỐC HỘI XEM XÉT THÔNG QUA 10 DỰ ÁN LUẬT

Xem tiếp

Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động trong CNVC-LD" năm 2020

15/05/2020 GMT+7

Kế hoạch số 18 Hội thi "Tìm hiểu pháp luật lao động trong CNVC-LD" năm 2020 (Thi từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020"

Xem tiếp
Các tin khác: