Thông báo 01/TB-LĐLĐvề chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021

12/01/2022 GMT+7

Thông báo số 01/TB-LĐLĐ ngày 10/01/2022 về chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021

Xem tiếp

Công văn 09/LĐLĐ Nắm tình hình QHLĐ về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

12/01/2022 GMT+7

Công văn 09/LĐLĐ ngày 10/01/2022 về việc nắm tình hình Quan hệ lao động về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Xem tiếp

CV 293 đề xuất LĐLĐ Quận 1 khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2021

22/12/2021 GMT+7

CV 293 đề xuất LĐLĐ Quận 1 khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2021

Xem tiếp

Thông báo 28 phân bổ chỉ tiêu chăm lo tết năm 2022

22/12/2021 GMT+7

Thông báo 28 phân bổ chỉ tiêu chăm lo tết năm 2022

Xem tiếp

Thông báo số 27/TB-LĐLĐ về Chi chăm lo cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức theo Hướng dẫn 14

22/12/2021 GMT+7

Thông báo số 27TB-LĐLĐ về Chi chăm lo cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức theo Hướng dẫn 14

Xem tiếp

HD 14 Hướng dẫn nội dung chi chăm lo cho NLD CBCCVC theo KH 146 của TLĐ LĐVN

22/12/2021 GMT+7

HD 14 Hướng dẫn nội dung chi chăm lo cho NLD CBCCVC theo KH 146 của TLĐ LĐVN

Xem tiếp

Kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022

22/12/2021 GMT+7

Kế hoạch số 38/KH-LĐLĐ ngày 20/10/2021 về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Quận 1

Xem tiếp

Thông báo Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn

05/11/2021 GMT+7

TB 25 ngày 22/10/2021 Thông báo Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn

Xem tiếp

Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

03/11/2021 GMT+7

HD 13 ngày 03/11/2021Hướng dẫn kinh phí thực hiện chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ Quận 1

Xem tiếp

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

02/11/2021 GMT+7

HD 12/HD-LĐLĐ ngày 22/10/2021 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022

Xem tiếp
Các tin khác: