Lịch thi đấu và trao giải bóng đá ngày 30/8/2023

28/08/2023 GMT+7

Lịch thi đấu và trao giải bóng đá ngày 30/8/2023

Xem tiếp

Kết quả thi đấu Giải Bóng đá ngày 23/8/2023 và lịch thi đấu

23/08/2023 GMT+7

Kết quả thi đấu Giải Bóng đá ngày 23/8/2023 và lịch thi đấu

Xem tiếp

Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

21/08/2023 GMT+7

Thông báo 33/TB-LĐLĐ ngày 21/8/2023 V/v Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

Xem tiếp

Lịch thi đấu Giải Bóng đá từ ngày 23/8/2023 đến 30/8/2023

18/08/2023 GMT+7

Lịch thi đấu Giải Bóng đá từ ngày 23/8/2023 đến 30/8/2023

Xem tiếp

Lịch thi đấu Biliards ngày 15/8/2023

11/08/2023 GMT+7

Lịch thi đấu Biliards ngày 15/8/2023

Xem tiếp

Công văn 222/LĐLĐ Về thu phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

03/07/2023 GMT+7

Công văn 222/LĐLĐ ngày 03/7/2023 Về thu phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Xem tiếp

Thông báo số 12/TB-LĐLĐ V/v Trích nộp Đoàn phí công đoàn và báo cáo quyết toán

12/04/2023 GMT+7

Thông báo số 12/TB-LĐLĐ ngày 07/4/2023 V/v Trích nộp Đoàn phí công đoàn và báo cáo quyết toán

Xem tiếp

Thông báo số 11/TB-LĐLĐ trích nộp 2% Kinh phí Công đoàn

12/04/2023 GMT+7

Thông báo số 11/TB-LĐLĐ ngày 07/4/2023 V/v Trích nộp 2% Kinh phí Công đoàn

Xem tiếp

Công văn 113/LĐLĐ Phân phối kinh phí và đoàn phí công đoàn cho Công đoàn cơ sở

06/04/2023 GMT+7

Công văn 113/LĐLĐ ngày 06/4/2023 Phân phối kinh phí và đoàn phí công đoàn cho Công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Công văn số 45/LĐLĐ triển khai thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ

17/02/2023 GMT+7

Công văn số 45/LĐLĐ ngày 16/2/2023 triển khai thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem tiếp
Các tin khác: