Tài chính
Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019
28/12/2018 GMT+7
Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019
BTV
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020
Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020
Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020
Phần mềm Kế toán CĐCS
Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở
Các tin khác
Văn bản 124/LĐLĐ V/v Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2018
Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2018
Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đơn vị chưa có công đoàn Trích 2% đóng kinh phí Công đoàn
Tài khoản LĐLĐ Quận áp dụng từ 01/03/2017
Hướng dẫn 81 V/v Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở
Triển khai hướng dẫn số 704/HD-LĐLĐ ngày 29/11/2016 V/v Xây dựng dự toán tài chính CĐCS năm 2017
Trích nộp Đoàn phí công đoàn
Thông báo số 708/TB-LĐLĐ Về việc Trích nộp 2% kinh phí công đoàn
Trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với các đơn vị chưa thành lập Công đoàn cơ sở