Văn bản > Luật - Điều lệ
Luật Cư Trú
13/09/2011 GMT+7
Luật Cư Trú Của Quốc Hội Khóa XI, Kỳ Họp Thứ 10 Số 81/2006/QH11 Ngày 29 Tháng 11 Năm 2006.
Luật Cư Trú Của Quốc Hội Khóa XI, Kỳ Họp Thứ 10 Số 81/2006/QH11 Ngày 29 Tháng 11 Năm 2006.
Xem nội dung
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Luật số 33/2013/QH13 Luật phòng, chống thiên tai
Luật số 09/2012/QH13. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
Luật số 09/199/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Quốc hội. Luật quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Luật số 26/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo
Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam (Đại Hội Đại Biểu Công Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ X Thông Qua Ngày 05 Tháng 11 Năm 2008).
Bộ Luật Lao Động
Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam 1992