Văn bản > Thông tư - Chỉ thị
Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
30/09/2014 GMT+7
Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 về Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
BTV
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 21/12/2012 của Ban bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
THÔNG TƯ 04/2015/TT-BLĐTBXH - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VÀ CHI PHÍ Y TẾ KHI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Các tin khác
Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013. Thông tư ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.
Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH. ngày 10 tháng 12 năm 2012. Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Thông tư Liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Thông tư quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Thông Tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH Ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động TBXH quy định về Hướng Dẫn Thực Hiện Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Ở Công Ty, Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã, Tổ Hợp Tác, Trang Trại, Hộ Gia Đình, Cá Nhân Và Các Cơ Quan, Tổ Chức Có Thuê Mướn Lao Động.
Thông Tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011. Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định Số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật Thi Đua, Khen Thưởng Và Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thi Đua, Khen Thưởng.
Thông tri số 58/TTr-TLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2004 Hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn
Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 năm 2004 Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn