Hỏi đáp - Chính sách pháp luật
12/04/2012 GMT+7
Người gửi:   Nguyễn Thị Hòa
Khi khám chữa bệnh (KCB) có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thì được hưởng bao nhiêu % trên tổng chi phí đi khám vì có lúc tôi khám không tốn tiền, có lúc lại phải tốn thêm tiền. Tại sao lại như vậy ?...
12/04/2012 GMT+7
Người gửi:   That tung
Nếu người lao động (NLĐ) nghỉ việc nhưng không có nhu cầu nhận tiền BHXH một lần mà muốn bảo lưu thời gian đống BHXH thì phải làm sao ? Công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) do không đủ điều ...