Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ Thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở

16/04/2024 GMT+7

Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 28/3/2024 Thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam

01/04/2024 GMT+7

Công văn 185/LĐLĐ ngày 27/3/2024 Về Thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam

Xem tiếp

Thông báo 11 Về chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

21/12/2023 GMT+7

Thông báo 11/TB-LĐLĐ Về chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

Xem tiếp

Hướng dẫn số 02 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

21/12/2023 GMT+7

Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ ngày 18/12/2023 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

04/10/2023 GMT+7

Hướng dẫn 11/HD-LĐLĐ ngày 03/10/2023 V/v Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

Xem tiếp

Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

21/08/2023 GMT+7

Thông báo 33/TB-LĐLĐ ngày 21/8/2023 V/v Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn

Xem tiếp

Công văn 222/LĐLĐ Về thu phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

03/07/2023 GMT+7

Công văn 222/LĐLĐ ngày 03/7/2023 Về thu phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Xem tiếp

Công văn 173/LĐLĐ Triển khai thực hiện Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn

05/06/2023 GMT+7

Công văn 173/LĐLĐ ngày 02/6/2023 Triển khai thực hiện Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn

Xem tiếp

Thông báo số 12/TB-LĐLĐ V/v Trích nộp Đoàn phí công đoàn và báo cáo quyết toán

12/04/2023 GMT+7

Thông báo số 12/TB-LĐLĐ ngày 07/4/2023 V/v Trích nộp Đoàn phí công đoàn và báo cáo quyết toán

Xem tiếp

Thông báo số 11/TB-LĐLĐ V/v Trích nộp 2% Kinh phí Công đoàn

12/04/2023 GMT+7

Thông báo số 11/TB-LĐLĐ ngày 07/4/2023 V/v Trích nộp 2% Kinh phí Công đoàn

Xem tiếp
Các tin khác: