Mẫu Tổ chức gửi CĐCS Trường học tập huấn năm 2018

13/08/2018 GMT+7

Mẫu Tổ chức gửi CĐCS Trường học tập huấn năm 2018

Xem tiếp

Đổi thẻ Đoàn viên công đoàn

03/04/2017 GMT+7

Triền khai Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 29/3/2017 V/v Đổi thẻ Đoàn viên công đoàn

Xem tiếp

Chương trình tổ chức phong trào CNVC-LĐ và Hoạt động Công đoàn Quận 1 năm 2017

03/04/2017 GMT+7

Chương trình tổ chức phong trào CNVC-LĐ và Hoạt động Công đoàn Quận 1 năm 2017

Xem tiếp

Kế hoạch và Hướng dẫn Tổ chức, Kinh phí Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận 1

08/03/2017 GMT+7

Kế hoạch và Hướng dẫn Tổ chức, Kinh phí Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Quận 1

Xem tiếp

Mẫu Đăng ký thông tin liên lạc giữa Liên đoàn Lao động quận 1 và Công đoàn cơ sở

28/09/2016 GMT+7

Mẫu Đăng ký thông tin liên lạc giữa Liên đoàn Lao động quận 1 và Công đoàn cơ sở

Xem tiếp

Mẫu ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Quy chế Hội nghị người lao động

18/07/2016 GMT+7

Mẫu ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Quy chế Hội nghị người lao động

Xem tiếp

03 Quy chế hoạt động của Công đoàn cơ sở

25/03/2016 GMT+7

03 Quy chế hoạt động của Công đoàn cơ sở ( cập nhật 2016 ) +Quy chế hoạt động của BCH CĐCS +Quy chế phối giữa Ban Giám đốc và BCH CĐCS +Quy chế hoạt động của UBKT CĐCS

Xem tiếp

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

27/11/2015 GMT+7

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015. Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Có hiệu lực từ ngày 01/01/216 và thay thế Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014.

Xem tiếp

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

04/11/2015 GMT+7

Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem tiếp

Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 V/v Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

02/10/2015 GMT+7

Hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27 tháng 12 năm 2014 V/v Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Xem tiếp
Các tin khác: