Tài chính
Công văn 162 lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
29/06/2021 GMT+7
Công văn 162/LĐLĐ ngày 29/6/2021 V/v lùi thời điểm nộp kinh phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
BTV
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ Thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở
Thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam
Thông báo 11 Về chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn
Hướng dẫn số 02 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở
Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024
Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn
Công văn 222/LĐLĐ Về thu phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh
Công văn 173/LĐLĐ Triển khai thực hiện Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn
Thông báo số 12/TB-LĐLĐ V/v Trích nộp Đoàn phí công đoàn và báo cáo quyết toán
Thông báo số 11/TB-LĐLĐ V/v Trích nộp 2% Kinh phí Công đoàn
Các tin khác
Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính Công đoàn năm 2021 (các mẫu Dự toán, Chiết tính và Báo cáo)
Đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2020
Công văn 174 V/v Lùi thời điểm nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Vận động ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" năm 2020
Nộp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách công đoàn 6 tháng đầu năm 2020
Công văn 76 Lùi thời điểm nộp kinh phí đoàn phí công đoàn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Hướng dẫn 06 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2020
Phần mềm Kế toán CĐCS
Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở
Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 03/12/2018 V/v Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2019