Tài chính
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Công văn 273/LĐLĐ V/v thực hiện chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ Thực hiện công tác tài chính công đoàn cơ sở
Thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam
Thông báo 11 Về chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn
Hướng dẫn số 02 Nội dung chi từ nguồn thu kinh phí công đoàn của các đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở
Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024
Chi chăm lo cho người lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn
Công văn 222/LĐLĐ Về thu phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh
Công văn 173/LĐLĐ Triển khai thực hiện Quyết định 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn
Thông báo số 12/TB-LĐLĐ V/v Trích nộp Đoàn phí công đoàn và báo cáo quyết toán