Văn bản > Luật - Điều lệ
Luật số 09/199/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Quốc hội. Luật quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
27/09/2011 GMT+7
Luật số 09/199/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Quốc hội. Luật quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Luật Quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Xem nội dung 

Chủ Tịch Quốc Hội
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
* Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Luật số 33/2013/QH13 Luật phòng, chống thiên tai
Luật số 09/2012/QH13. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
Các tin khác
Luật số 26/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo
Hướng Dẫn Số 104/TLĐ Ngày 25/01/2000 Của Đoàn Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Công Đoàn Cơ Sở Thành Viên.
Luật Công Đoàn Việt Nam
Bộ Luật Lao Động
Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Của Quốc Hội Khóa XII, Kỳ Họp Thứ 2, Số 04/2007/QH12 Ngày 21 Tháng 11 Năm 2007.
Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam (Đại Hội Đại Biểu Công Đoàn Toàn Quốc Lần Thứ X Thông Qua Ngày 05 Tháng 11 Năm 2008).
Luật Doanh Nghiệp Của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Số 60/2005/QH11 Ngày 29 Tháng 11 Năm 2005.
Luật Bảo Hiểm Xã Hội
Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam 1992
Luật Cư Trú